ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มแฟร์อินเตอร์กรุ๊ป (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๓๒๖.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธชัย น้อยทรง 
(นายยุทธชัย น้อยทรง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก ๑
 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,13:55   อ่าน 3282 ครั้ง