ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา(๖๐.๑๐.๕๒.๐๒ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอเทค ไอทีเซ็นเตอร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธชัย น้อยทรง 
(นายยุทธชัย น้อยทรง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก ๑
 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,13:57   อ่าน 3255 ครั้ง