ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯSAR
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 34558
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 34978
ตอนที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 35469
ตอนที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 891.5 KB 36588
ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 34952
ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 802 KB 34886
ข้อสอบ O-NET LAS NT
ข้อสอบ LAS ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 20937
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 20950
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 20912
61-ข้อสอบo-netภาษาไทย-ป.6-ปีการศึกษา-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20911
61-ข้อสอบo-netภาษาไทย-ป.6-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 20906
61-ข้อสอบo-netภาษาไทย-ป.6-ปีการศึกษา-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 20934
ข้อสอบpre o-net ภาษาไทย ป.6 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.44 KB 21013
ข้อสอบ pre o-net ภาษาไทย ป.6 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.18 KB 20930
เอกสารประกอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 21739
ข้อสอบLAS ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.61 KB 35006
อื่นๆ
34689
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 46733
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 40880
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 36358
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 38240
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 38088
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 38390
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 43622
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 37071