ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
คนท้องปวดสะโพกร้าวลงขา สัญญาณอันตรายของแม่ท้องหรือไม่ 15 0 Know Mama 19 พ.ค. 2566,22:12
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 23 1 JM 15 พ.ค. 2566,10:07
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 24 0 JM 02 พ.ค. 2566,10:43
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 37 0 JM 13 เม.ย. 2566,00:28
ติดต่อเจ้าของผลงาน 130 0 นงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์ 30 พ.ย. 2565,11:49
การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 316 0 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 17 ก.พ. 2565,13:34
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี 297 0 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 17 ก.พ. 2565,13:33
การพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 312 1 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:52
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 326 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:51
การพัฒนากิจกรรม Big Book Story Online 285 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:48
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) 415 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:47
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 412 0 direkrit132 18 ส.ค. 2564,21:04
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 370 0 direkrit132 18 ส.ค. 2564,21:01
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี 435 0 direkrit132 13 ส.ค. 2564,11:41
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ 391 0 direkrit132 08 ส.ค. 2564,17:27
เว็บไซ์ทดสอบการเรียนเรื่องวรรณคดี 1864 0 แมน เมืองมุก 29 ต.ค. 2556,10:48
ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1699 0 ดาลุน 06 ก.พ. 2556,13:50