ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ติดต่อเจ้าของผลงาน 42 0 นงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์ 30 พ.ย. 2565,11:49
การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 219 0 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 17 ก.พ. 2565,13:34
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี 204 0 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 17 ก.พ. 2565,13:33
การพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 211 1 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:52
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 234 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:51
การพัฒนากิจกรรม Big Book Story Online 191 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:48
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) 297 0 direkrit132 13 ก.พ. 2565,07:47
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 341 0 direkrit132 18 ส.ค. 2564,21:04
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 285 0 direkrit132 18 ส.ค. 2564,21:01
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี 327 0 direkrit132 13 ส.ค. 2564,11:41
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ 318 0 direkrit132 08 ส.ค. 2564,17:27
เว็บไซ์ทดสอบการเรียนเรื่องวรรณคดี 1803 0 แมน เมืองมุก 29 ต.ค. 2556,10:48
ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1637 0 ดาลุน 06 ก.พ. 2556,13:50