คณะผู้บริหาร

นายยุทธชัย น้อยทรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0879487310
อีเมล์ : Yuttachai.noisong134@gmail.com