ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 22 (อ่าน 129) 30 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21 (อ่าน 117) 30 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20 (อ่าน 141) 10 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 4171) 24 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 7388) 08 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียน (อ่าน 7372) 08 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 8907) 03 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านคำพอก1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (อ่าน 8872) 20 ส.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (อ่าน 8576) 15 ม.ค. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (อ่าน 8814) 15 ม.ค. 58
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 9089) 29 ธ.ค. 57
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 8575) 29 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (อ่าน 7788) 23 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 7856) 28 ก.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ (อ่าน 7946) 20 ธ.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 7963) 20 ธ.ค. 56
กำหนดการเปิดเทอม โรงเรียนบ้านคำพอก1 (อ่าน 8219) 29 ต.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน (อ่าน 8134) 10 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านคำพอก1 กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 09 (อ่าน 8053) 04 มิ.ย. 56
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด (อ่าน 7860) 28 ก.พ. 56
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคำพอกทุกท่านกรอกข้อมูลประวัติ (อ่าน 7862) 14 ก.พ. 56
กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านคำพอก1 (อ่าน 7839) 13 ก.พ. 56
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายฯโนนยาง (อ่าน 7843) 13 ก.พ. 56