กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุทิศา ชัยปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 089-944-731-0