กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0830766054