ปฐมวัย

นางสาวนรี ศรีโพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางการะเวก สระทองพิมพ์