ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 3 การประกวดยุวเกษตรกรระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนครินทร์ สีดา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2556,14:07   อ่าน 921 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรภรณ์ ปัททุม เด็กหญิงจีรนันท์ พละศักดิ์ เด็กชายพิษณุ อุคำ เด็กชายตุลธร จารัตน์ เด
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2556,13:54   อ่าน 882 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ การตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญรัตน์ สระองพิมพ์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2556,15:35   อ่าน 941 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่นการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญเพิ่ม
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2556,15:32   อ่าน 865 ครั้ง