ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดชนิดและความหมายของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2556,14:18  อ่าน 1167 ครั้ง
รายละเอียด..